1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Energi
 5. Mistra Electrification
Kraftledning

Mistra Electrification påskyndar kopplingen mellan elsystemet, transportsektorn och industrin

Det fyraåriga forskningsprogrammet Mistra Electrification syftar till att snabba på utvecklingen mot ett hållbart och effektivt energisystem genom att ta fram tillämpbar kunskap för en tekniskt, socialt och politiskt genomförbar omställning.

Forskningen har tre övergripande mål:

 • Att beskriva tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva lösningar som leder till ett fossilfritt energisystem, med särskilt fokus på elektrifiering och sektorkoppling.
 • Att analysera hur fossilfria tekniker och fossilfria infrastrukturer kan implementeras i den takt som krävs för att nå Sveriges utsläppsmål.
 • Att visa hur energiomställningen kan stötta en positiv samhällsekonomisk utveckling.

Tekniska resultat och slutsatser kommer att vägas samman med politisk och social genomförbarhet. Programmet studerar särskilt transport och industrisektorerna, kopplingarna mellan dem och till elsystemet.

Mistra Electrification utgörs av forskare och marknadsaktörer på tre universitet, två institut samt i nio medverkande företag i energibranschen. IVL leder arbetspaket 4 – Social acceptans av energiinfrastruktur. Programmet leds av Energiforsk och Chalmers tekniska högskola.

Projektfakta

 • Period: 2021-2025
 • Budget: 60 MSEK
 • Finansiär: Mistra 50SEK, partnerandelar 10MSEK
 • Partners: Energiforsk, Chalmers tekniska högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, University of Exeter, Lunds universitet, SLU, Svenska Kraftnät, Stockholm Exergi, Fortum, Nordion Energi, Göteborg Energi, Vattenfall, Hitachi Energy, Egain, Utilifeed