yellow field and blue sky

Biogasproduktion från halm, gräs och vass

Efterfrågan på biogas som ett fossilfritt alternativ växer och det finns stort behov av att utforska potentialen i utnyttjandet av olika rest-och avfallsprodukter. Detta projekt kommer bidra till denna utveckling genom att undersöka genomförbarheten av att använda halm, vägkantsgräs samt vass för biogasproduktion.

Projektet är praktiskt förankrat med olika samarbetspartners som är aktiva i värdekedjan för biogas.

EU-kommissionen har ett mål att uppnå 350 TWh uppgraderad biogas till 2030 och i Sverige har exempelvis biogaskommissionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. angett att enbart industrins samlade behov är ca 10 TWh biogas år 2030. I dagsläget produceras ca 35 TWh uppgraderad biogas i EU respektive 1,5 TWh i Sverige.

För att möjliggöra produktionsmålen av biogas krävs det ekonomiskt gångbara koncept som tar tillvara den befintliga potentialen från avfall och restprodukter. Potentialen för vägmarksgräs och vass är ca 0,3–1 TWh/år medan jordbruket har den största outnyttjade potentialen i Sverige. Borträknat energigrödor ligger jordbrukets totala potential på ca 4–10 TWh/år. Av detta motsvarar halm ca 2–4 TWh/år vilket gör det viktigt att undersöka hur potential av dessa material kan realiseras. Utöver den övergripande politiska målsättningen finns en ökad efterfrågan på uppgraderad biogas från tunga lastbilar, industri och sjöfart vilket ytterligare motiverar demonstration av biogasproduktion från halm och ligninbaserade substrat.

Ger lantbruket möjligheter

Detta projekt är en genomförbarhetsstudie för ett demonstrationsprojekt för att tillvarata den energi som finns i halm, vägkantsgräs och vass. Syfte är att utveckla en affärs- och genomförandemodell som är grunden i ett framtida kommersiellt projekt. Utöver bidrag till biogasproduktion kommer även projektet främja utveckling av landsbygd genom att ge lantbruksnäringarna ökade möjligheter att avsätta halm till andra användningsområden.

IVL leder projektet i samarbete med Högskolan i Halmstad, Södra Hallands Kraft, Biofrigas Sweden AB, Perstorp Holding AB och Volvo Technology AB. Projektet finanserias genom forsknings- och innovationsprogrammet Bio+ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektfakta

  • Projektnamn: Biogasproduktion från pelletterad och bricketterad halm, vägkantsgräs och vass
  • Budget: 1 615 000 SEK
  • Finansiärer: Energimyndigheten geom forsknings- och innovationsprogrammet Bio+
  • Parter: IVL Svenska Miljöinstitutet (projektledning) och Högskolan i Halmstad
  • Period: 2023 - 2025

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 7. Hållbar energi för alla
  • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna