1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Kartläggning av elektriskt och elektroniskt avfall
Person håller i en mobil

Kartläggning av elektriskt och elektroniskt avfall

WEEE står för "Waste Electrical and Electronic Equipment" och är EU:s direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. Genom ett så kallat producentansvar ska medlemsländerna se till att det finns ett bra system för insamling och återvinning.

I projektet WEEE setup jämförs hur man löst producentansvaret inom WEEE-direktivet i Norge, Sverige och Danmark med avseende på bland annat aktörer, finansiella modeller och effektivitet.

Projektet samfinansieras av Stiftelsen IVL och aktörer i insamlings-och återvinningssystemen i de tre deltagande länderna. En litteraturstudie och intervjuer med systemaktörer i de olika länderna genomfördes under 2014.

Projektfakta

  • WEEE
  • Budget: 1,28 MSEK
  • Partner: 9
  • Period: 2014 - 2015

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-03-19

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen