1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Förväntningar och konsekvenser av cirkularitet i samhället
Byggavfall i container

Förväntningar och konsekvenser av cirkularitet i samhället

Den cirkulära ekonomin har av många samhällsaktörer lyfts fram som ett sätt nå hållbar resursanvändning och miljöpåverkan, ofta med förväntningar om att bidra till global hållbar utveckling.

Intressenter i samhället har börjat utveckla färdplaner, mål och visioner ökad cirkuläritet, ofta med positiva förväntningar. Dessa påståenden är dock ofta ogrundade, ur ett vetenskapligt perspektiv, och saknar en helhetssyn kring de konsekvenser som cirkulär ekonomi kan få för samhället och dess ekonomiska system.

Det övergripande syftet med detta projekt är att identifiera och analysera de miljömässiga konsekvenserna nya sätt att producera och konsumera för med sig vid en övergång till cirkulär ekonomi inom bygg och livsmedelsindustrin.

Projektfakta

  • Projektnamn: Förväntningar och konsekvenser av cirkularitet i samhället
  • Budget: 4 MSEK
  • Finansiär: Formas
  • Samarbetspartners: Kungliga tekniska högskolan KTH, SYKE - Finlands miljöcentral
  • Period: 2022 - 2026

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-01-27

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen