1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Biologisk mångfald
  5. Landskapsindikatorer för biologisk mångfald
I am a graphic designer with passion for photography.

LIM: Landskapsindikatorer för biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är alltmer hotad. Minskningen som pågår idag på grund av förlust av habitat och livsmiljöer går i allt snabbare takt. För att hindra förlusten av den biologiska mångfalden behöver vi på ett lätt sätt kunna följa trender i biodiversitet som samtidigt tillåter oss att utvärdera åtgärder riktade så att den biologiska mångfalden kan återhämta sig.

På uppdrag av Naturvårdsverket samarbetar IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms Universitet för att utveckla användarvänliga indikatorer som möjliggör storskalig övervakning av hur den biologiska mångfalden utvecklas framöver.

Stort fokus inom projektet ligger på att ta hänsyn till de stora regionala skillnader och förutsättningar inom Sverige. På grund av detta genomförs studien i Skåne, Södermanland, Gävleborgs län och Norrbottens län, så att de framtagna indikatorerna fungerar över hela landet.

IVL:s uppgift är att utvärdera om de indikatorerna som tas fram för att övervaka utvecklingen i artrikedom kan fungera lika bra för att förutspå och förstå trender i genetisk mångfald på landskapsnivå. Fokuset ligger på den genetiska mångfalden av liten blåklocka som flaggskeppsart.

Projektfakta

  • Integrerad statistik och geodata för biodiversitets indikatorer i landskap
  • Budget: 5 miljoner SEK
  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Partner: Projektet drivs av Prof. Sara Cousins på Institution för Naturgeografi (Stockholms Universitet), där IVL ansvarar för arbetspaketet kring indikatorer för genetisk mångfald.
  • Period: 2019 - 2021