Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Bostadsbolag rustar för klimatförändringar
  Extrema väderhändelser som stormen Hans och skyfallen i Bergslagen har blivit en väckarklocka. Det blir tydligt för kommuner och fastighetsägare att samhället behöver rustas för att bli mer motståndskraftigt.
 • | pressmeddelande
  Internationell expertgrupp föreslår globalt mål för luftkvalitet

  Ett globalt miljömål för luftföroreningar och en kraftfull mobilisering av resurser för att förbättra luften i låginkomstländer. Det föreslår forskare och beslutsfattare i en rapport från den internationella workshopen Saltsjöbaden VII som arrangerades i mars av bland andra Naturvårdvårsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Vätgas en möjlig nyckel för sjöfartens omställning – men styrmedel krävs
  Sjöfarten måste minska sitt fossilberoende. En väg framåt kan vara vätgas eller andra vätgasbaserade sjöfartsbränslen. Rent tekniskt är det redan nu möjligt att trafikera vissa rutter i Norden med vätgas och bränsleceller. Men det finns fortfarande hinder som gör att det sannolikt dröjer innan det blir ett stort genombrott på marknaden.
 • | nyhet
  Rapport analyserar nästa steg för EU:s utsläppshandel
  Genom EU:s klimatpaket Fit for 55 har handeln med utsläppsrätter (EU ETS) stärkts avsevärt. Samtidigt innebär det stora utmaningar när de industrier och företag som ingår i handeln inte längre får släppa ut någon koldioxid efter 2040. En ny rapport från det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit analyserar hur framtidens utsläppshandel kan bli och vilka möjligheter det finns med så kallade negativa utsläpp.
 • | pressmeddelande
  Forskningsprojekt ska identifiera de mest hållbara åtgärderna för att klara extremregn
  Extremväder med stora regnmängder blir allt vanligare och hotar städer och samhällen. I ett nytt forskningsprojekt ska nu de mest ekonomiskt- och klimatmässigt hållbara åtgärderna för att rusta bostäder identifieras. Projektet leds av norska CICERO, Center for International Climate Research, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och försäkringsbolaget If.
 • | nyhet
  Byggmaterialrecept underlättar tidiga klimatberäkningar
  Hur stor klimatpåverkan en byggnad har avgörs till stor del tidigt i byggprocessen. Trots det görs de flesta beräkningar kopplade till klimatdeklarationer sent, när möjligheten att påverka beslut och göra förbättringar redan är låsta. För att ändra på detta tar nu byggbranschen med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet fram ett så kallat öppet byggdelsregister med materialrecept på de vanligaste byggdelarna på den svenska marknaden.
 • | nyhet
  Mission Arena i Göteborg – registreringen är öppen
  Nu är det dags att anmäla sig till årets stora event för hållbara lösningar inom den blå näringen: 1st Mission Arena i Göteborg. Under tre fullspäckade dagar träffas branschaktörer och investerare på interaktiva workshops, demonstrationer och matchmaking- och pitching sessioner.
 • | nyhet
  Remissvar: Sänkt reduktionsplikt gör det svårare att nå trafikens klimatmål
  Regeringens förslag att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel till sex procent kommer att ytterligare försvåra möjligheterna att klara trafikens klimatmål. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett remissvar som avstyrker promemorians förslag. I stället förordar IVL att Energimyndigheten får i uppgift att se över reduktionsplikten utifrån EU:s nya regelverk.
 • | nyhet
  Rapport lyfter utmaningar med bio-CCS och risken för dubbelräkning vid klimatkompensation
  För att nå de långsiktiga målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader kommer det att krävas enorma mängder negativa utsläpp i världen. En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar utmaningar förknippade med uppskalning av bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring, så kallad bio-CCS, en teknik som kan ge negativa utsläpp. En fråga som forskarna belyser är risken för dubbelräkning vid klimatkompensation och hur det kan undvikas.
 • | nyhet
  Europeisk innovationstävling för renare vatten
  Vattenföroreningar är en av vår tids största utmaningar. För att hitta nya sätt att minska avståendet mellan forskning och slutanvändare har EU-projektet Aquatic Pollutants TransNet, där IVL Svenska Miljöinstitutet ingår, lanserat en innovationstävling.
Nyhetsarkiv
Återställ