Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  IVL-projekt nominerat till årets cirkulära initiativ
  Nu är finalisterna till Återvinningsgalan 2021 klara. Centrum för cirkulärt byggande, ett projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, är nominerat till att få pris som årets cirkulära initiativ.
 • | nyhet
  COP26: Klimatförändringarna märks allt tydligare – det ger tyngd åt mötet
  FN:s stora klimatmöte COP26 i Glasgow ses som det viktigaste globala klimatmötet sedan mötet i Paris 2015. Då enades världens länder om att försöka begränsa den globala upphettningen till så långt under 2 grader som möjligt och sträva mot 1,5 grader. Nu handlar det om att hålla liv i det löftet, att få de stora utsläppsländerna att skärpa sina klimatmål och att rika länder ska bidra med mer pengar till omställning, teknikutveckling och klimatanpassning.
 • | pressmeddelande
  Miljöövervakning av mossa visar att halten av flera metaller ökar
  På uppdrag av Naturvårdsverket utförde IVL under 2020 en undersökning av metallhalter i mossprover från hela landet. Resultaten visar att halterna av flera metaller har ökat sedan den senaste undersökningen, 2015.
 • | nyhet
  Klimatet i fokus – hur accelererar vi den svenska omställningen?
  Inför klimatmötet COP26 arrangerar Mistra en serie webbinarier om klimatet och forskning om minskade utsläpp, klimaträttvisa och klimatanpassning. Den 29 oktober får vi höra mer om det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit och vad som krävs för att accelerera den svenska omställningen.
 • | nyhet
  FN-möte om miljö och mänskliga rättigheter
  I veckan hålls partsmöte för Århuskonventionen och dess protokoll om register över utsläpp och överföring av föroreningar, PRTR-protokollet, i Genève. Under veckan hålls även ett gemensamt högnivåmöte för de båda partsmötena. IVL:s Tina Skårman gör efter sju år sitt sista möte som ordförande för PRTR-protokollet.
 • | nyhet
  Smart teknik ska minska miljöpåverkan från landbaserade fiskodlingar
  I dagens landbaserade fiskodlingar är det svårt att veta hur mycket foder som fiskarna faktiskt vill ha när de ska utfodras. Vattentemperatur och syrehalt påverkar fiskarnas aptit och ofta blir foder kvar i vattnet vilket försämrar vattenkvaliteten. I ett nytt projekt ska IVL med hjälp av sensorer, AI och avancerad dataanalys optimera utfodring och drift för att minska driftskostnader och miljöpåverkan.
 • | pressmeddelande
  Innovation och hållbar utveckling i fokus för nytt samarbetsavtal i Indien
  IVL Svenska Miljöinstitutet och det indiska forskningsinstitutet NEERI etablerar ett strategiskt samarbete för att driva på innovationer och öka forskningssamarbetet inom en rad viktiga miljöområden. En avsiktsförklaring mellan parterna signerades under en ceremoni som hölls i Nagpur den 18 oktober.
 • | pressmeddelande
  Hälsoeffekter, växtskador och klimat – luftföroreningar påverkar mer än vad som tidigare varit känt
  Luftföroreningar påverkar både vår hälsa och miljön. De gör människor sjuka och bidrar till växtskador, försurning och klimatförändringar. Resultaten från fem svenska forskningsprogram visar att luftföroreningar påverkar mer än vad som tidigare har varit känt.
 • | nyhet
  Stort intresse att vara med i arbetet för cirkulärt byggande
  En tredjedel av Sveriges avfall kommer från bygg- och rivningssektorn. Men mycket av det kan fortsätta användas. Därför finns Centrum för cirkulärt byggande – en arena där byggbranschens aktörer samverkar för att skapa mer återbruk och cirkulära materialflöden. Och intresset för att vara med ökar stadigt; på bara ett år har antalet parter fördubblats.
 • | nyhet
  Medierapportering påverkar städernas omställning från biogas till el
  Biogasen kan komma att trängas undan eller behöva anpassas till andra förutsättningar när kollektivtrafiken elektrifieras. Framställningen av de olika systemen i media, forskningsrapporter och i samhällsdebatten bidrar till att skapa en bild som kan få stor genomslagskraft för besluten som fattas i frågorna. Det visar en studie som forskare vid IVL och Lunds universitet genomfört.
Nyhetsarkiv
Återställ