Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Guide hjälper industrin att minska diffus damning
  Många industrier har krav på sig att rapportera partikelutsläpp och minska sin diffusa damning. Men det behövs mer kunskap om dessa diffusa utsläpp och hur man kan minska dem. Nu finns en guide som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram tillsammans med metallforskningsinstitutet Swerim.
 • | pressmeddelande
  Så kan arbetsplatsen skapa ett hållbart arbetsliv för äldre
  Pensionsåldern höjs och vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna. Men vad kan arbetsplatsen göra för att säkerställa att de anställda vill och kan arbeta längre? IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett forskningsprojekt studerat ett antal arbetsplatser som har lyckats skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för de som är 65 år eller äldre. I en rapport sammanställs strategier som upplevs ge goda effekter.
 • | nyhet
  Digitala tvillingar säkrar driftsättningen av Stockholms nya reningsverk
  Sommaren 2020 ska en helt ny reningsprocess tas i drift på Henriksdals avloppsreningsverk. Tidsschemat är pressat och reningsverket har krav på full reningsgrad dygnet runt, även under ombyggnationen, så det finns inget utrymme för misstag och förseningar. För att säkerställa att den nya processtyrningen fungerar optimalt redan från start tar Stockholm Vatten och Avfall hjälp av digitala tvillingar som IVL och Siemens har utvecklat.
 • | nyhet
  Återvunnen plast används i liten omfattning i förpackningar
  Enligt EU:s plaststrategi ska alla plastförpackningar som sätts på den europeiska marknaden kunna återanvändas eller återvinnas på ett kostnadseffektivt sätt till 2030. Samtidigt går majoriteten av plastförpackningarna i Sverige och EU i dagsläget till energiåtervinning. En ny rapport från IVL visar att återvunnen plast används i mycket begränsad omfattning i mjuka plastförpackningar.
 • | pressmeddelande
  Framsteg för miljöarbetet när digitala byggvarudeklarationer kopplas ihop med branschens ledande databaser
  Det branschgemensamma formatet för elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD, gör det möjligt för byggmaterialindustrin att deklarera byggprodukters miljöprestanda i ett digitalt format. Nu sker nästa steg i utvecklingen när denna miljödata kopplas till några av byggbranschens ledande databaser för byggmaterialinformation: Finfo, VVS-Info, Golvbranschen GBR och Basta.
 • | pressmeddelande
  Ny studie påvisar mikroplast i luften
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt hur nedfallet av luftburen mikroplast varierar över landet. Studien visar att mikroplastpartiklar transporteras med luften till områden långt bort från utsläppskällorna. Även gummipartiklar från fordonsdäck återfanns i luftproverna, men luftspridning av dessa verkar vara mer geografiskt begränsad.
 • | nyhet
  Ingen extra kostnad att gå över till elfärjor
  Kostnaden ser inte ut att vara problemet när elfärjor ska fasas in i kollektivtrafik. Tvärtom kan det finnas pengar att spara. Det visar en ny förstudie som forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har gjort med stöd av Lighthouse inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart.
 • | pressmeddelande
  Basinkomst undersökt i framtidsscenarier bortom BNP-tillväxt
  Basinkomst, även kallat medborgarlön, diskuteras ofta i samband med alternativa och hållbara ekonomiska system. Nu har forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med forskare på KTH och Södertörns högskola undersökt hur basinkomst skulle fungera i två framtidsscenarier som tagits fram inom forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt.
 • | pressmeddelande
  Möbelfakta blir ett oberoende märkningssystem med IVL som huvudägare
  IVL Svenska Miljöinstitutet blir majoritetsägare till märkningssystemet Möbelfakta, som sedan tidigare ägs av Trä- och Möbelföretagen. IVL ska driva och utveckla systemet framöver för att möta kraven i offentlig upphandling och kunna växa internationellt men med fortsatt tydlig samverkan med branschen som kommer vara delägare.
 • | pressmeddelande
  Transportsektorns omställning hindras av otydliga mål och gamla beslut
  De flesta svenska kommuner och regioner har antagit ambitiösa miljö- och klimatmål för transporterna som ligger i linje med målen på nationell nivå. Trots detta dröjer omställningen av transportsektorn. Anledningarna är flera. Det är svårt att riva upp gamla investeringsbeslut även om de går stick i stäv med målen, och det är svårt att styra mot mål som inte är konkreta. Dessutom är det politiska stödet för åtgärderna som krävs ofta svagt, visar en ny rapport från forskningsprojektet Stafetten som genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector Traffic och Lunds universitet.
 • | nyhet
  Ny pilotanläggning ska utvinna kväve ur avloppsvatten
  På Hammarby Sjöstadsverk har det byggts upp en ny stor pilotanläggning där kväve ska utvinnas ur avloppsvatten. IVL ska tillsammans med företaget Ekobalans testa och optimera en ny teknik som man hoppas ska komma till användning på fler reningsverk i Sverige.
Nyhetsarkiv
Återställ