Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Regeringens utredare: Det behövs bättre samordning av miljöövervakningen
  IVL-medarbetaren och regeringens särskilda utredare Åsa Romson presenterade idag sina förslag för bättre övervakning av miljön i Sverige. Utredningen lyfter fram att det behövs bättre styrning och samordning av den statliga miljöövervakningen och att det saknas överblick av övervakning av andra aktörer. Den föreslår också att ett miljöövervakningsråd inrättas vid Naturvårdsverket.
 • | nyhet
  Miljö och klimat i EU-valet 2019
  Den 2 maj bjuder Mistra, Stockholm Environment Institute, IVL Svenska Miljöinstitutet och Institute for European Environmental Policy in till seminarium på Europahuset för att prata miljö och klimat med svenska kandidater till Europaparlamentet.
 • | nyhet
  Informationsdag om testbädd Storsudret på Gotland
  De senaste åren har Gotland drabbats av akut vattenbrist. På öns södra del bygger IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med regionen en testbädd för tekniker och system som ska öka mängden grundvatten. Den 27 april arrangeras en informationsdag för alla som är intresserade av testbädden.
 • | pressmeddelande
  HR får allt större ansvar för arbetsmiljön – men kunskap saknas
  Personalavdelningarnas roll har de senaste decennierna förändrats och i många organisationer har det inneburit att de fått större ansvar för arbetsmiljön. Men ofta saknar HR-personal tillräcklig kunskap om hur ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete ska bedrivas visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | pressmeddelande
  Avloppsrening på Svalbard tar bort 99 procent av mikroskräpet
  Norska ögruppen Svalbard saknar till stora delar helt avloppsrening. I en förstudie för norska Naturvårdsverket har IVL i samarbete med Norska Polarinstitutet och Århus universitet analyserat förekomsten av mikroskräp i omgivningarna runt Svalbard och i utloppet från ett nytt reningsverk vid forskningsbyn i Ny-Ålesund. Studien visar att 99 procent av mikroskräpet fångas upp i reningsprocessen.
 • | nyhet
  Pris till företag som utvecklar smarta strömbrytare
  Blixt Tech som utvecklar smarta strömbrytare vann pris i tävlingen Startup Energy Transition, en internationell plattform som stöder innovationer som påskyndar och möjliggör omställningen till ett hållbart energisystem. IVL har i samarbete med företaget tittat på hur styrning av efterfrågan och produktion i elnätet kan påverka energianvändningen och koldioxidutsläppen i bostadssektorn i fyra EU- länder.
 • | nyhet
  Miljoner för utveckling av hållbara marina näringar
  Havs- och vattenmyndigheten har beviljat sex miljoner kronor till Kristineberg Marine Research and Innovation Center under 2019, för att stärka innovation och utveckling av hållbara marina näringar. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla marina testbäddar och identifiera möjligheter och hinder för utveckling av blå hållbar ekonomi.
 • | pressmeddelande
  Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt
  För ett år sedan lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet ett gratis branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Nu presenteras nästa steg i utvecklingen när klimatkalkylen med hjälp av digitalisering blir enklare och mer kvalitetssäker att använda.
 • | nyhet
  Årsrapporten klar för Mistra Carbon Exit
  Det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Chalmers, arbetar för att Sverige ska nå det tuffa målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045.
 • | nyhet
  IVL-forskare på IPCC-möte i Edinburgh
  Den här veckan påbörjas arbetet med IPCC:s sjätte utvärderingsrapport inom arbetsgrupp tre. IVL:s Érika Mata är en av närmare 200 experter från över 65 länder som deltar i det första huvudförfattarmötet i skotska Edinburgh.
 • | pressmeddelande
  Kommunens egen elbilspolicy påverkar invånarnas elbilsköp
  Kommunernas egna inköp av elbilar och satsningar på laddstolpar påverkar även hur många elbilar kommuninvånarna skaffar. Det visar studier från IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet.
 • | nyhet
  Bygg en egen sensor som kollar luften
  Vill du mäta luftkvaliteten där du bor? Är du nyfiken på öppna data och hur mätningar som medborgare gör kan bidra till ökade insikter om luftkvalitet?
 • | pressmeddelande
  Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet
  Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap. För att ändra på det inleds nu ett samarbete mellan Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Nyhetsarkiv
Återställ