Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Nytt verktyg hjälper dig räkna fram byggnaders klimatpåverkan
  Hur stor klimatpåverkan har olika byggnader och hur kan vi minska utsläppen genom materialval och produktionssätt? IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu första versionen av ett verktyg som kan hjälpa till med sådana uträkningar. Verktyget kan användas för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, i upphandling, eller som stöd för att göra förbättringar.
 • | pressmeddelande
  Lokalproducerat biobränsle ska minska flygets klimatpåverkan
  Nu startar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med föreningen Fly Green Fund ett projekt med målet att nå en storskalig produktion av bioflygbränsle i Sverige. I dagsläget produceras bioflygbränsle enbart vid en anläggning i Kalifornien och det vill projektet ändra på. Siktet är inställt på den svenska skogen för att få tillgång till lokalproducerat bioflygbränsle.
 • | pressmeddelande
  Nytt lagförslag kan göra Sverige mer klimatanpassat
  Alla kommuner ska inventera sina risker för bland annat översvämningar, ras och skred. Därefter ska de göra en klimatanpassningsstrategi. Det föreslår Klimatanpassningsutredningen i sitt betänkande som överlämnas idag. Det är ett steg i rätt riktning menar Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport belyser klimatpåverkan från produktionen av elbilsbatterier
  Batterierna i elbilar blir allt större för att kunna klara längre räckvidd. Men eftersom batteriframställningen är energikrävande och delvis förtar elbilens klimatnytta är det viktigt att tillverkningen blir mer energieffektiv och med minimering av fossil el. Det visar en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket.
 • | pressmeddelande
  Vulkanutbrott orsakade 25 gånger högre svavelhalt i norra Sverige
  Den 31 augusti 2014 till 27 februari 2015 pågick ett vulkanutbrott på Island med dubbelt så högt utsläpp av svaveldioxid som hela Europas mänskliga aktivitet orsakar under ett år. Vulkanutbrottet påverkade luftkvaliteten i hela Sverige med kraftigt förhöjda svavelhalter i luft och nederbörd, i synnerhet i norra Sverige.
 • | pressmeddelande
  Vad blir det för miljöväder i dag?
  Nu tar sakernas internet klivet in i miljöforskningen. Internet of things-projektet Miljöväder har utvecklat smarta sensorer som mäter luftföroreningar och buller samt skickar realtidsdata direkt till mobilen eller datorn. Den 29 maj presenterar Miljöväder möjligheterna med uppkopplad miljöövervakning på Universeum i Göteborg.
 • | nyhet
  Kemikalier i damm i förskolor
  Inom Stockholms stads projekt ”Kemikaliesmart förskola” har forskare undersökt halterna av mjukgörare och bisfenoler i damm från 100 förskolor i Stockholm. Forskarna identifierade också olika faktorer i förskolemiljön som har betydelse för halterna.
 • | nyhet
  Klimat, konsumtion och kommunikation i fokus på Tillståndet i miljön
  Det räcker inte med små eller gradvisa förändringar, det krävs en transformation för att klara klimatet. Det sa flera talare på Tillståndet i miljön den 18 maj. Trump, Sveriges nya klimatlag och vikten av att kunna kommunicera hållbarhet till alla var några av frågorna som diskuterades på konferensen.
 • | nyhet
  Klimatanpassning i Sverige – utmaningar och möjligheter
  Vilka kommuner är bäst på klimatanpassning? Hur kan man komma igång och utveckla sitt anpassningsarbete? Vad händer i Sverige på detta område?
 • | pressmeddelande
  Sweden-China Green Cooperation Conference – unikt tillfälle att träffa kinesiska beslutsfattare
  Den 9 –10 maj anordnas en svensk-kinesisk miljöteknikkonferens i Stockholm med fokus på gröna samarbeten och nya affärsmöjligheter. Över 150 beslutsfattare och tjänstemän från Kina kommer att vara på plats för att möta svenska företag och entreprenörer inom miljöteknik och hållbar utveckling.
 • | pressmeddelande
  Invigning av Smart City Sweden – den nya export- och investeringsplattformen
  Den 8 maj invigs Smart City Sweden – den nationella export- och investeringsplattformen för smarta och hållbara städer. Hammarby sjöstad blir skyltfönster och mötesplats för satsningen som ska visa upp hela Sveriges klimat- och miljöteknikföretag.
 • | pressmeddelande
  Prislista på miljön driver på hållbar innovation
  Timmer har ett pris, liksom kol och olja. Fisken i frysdisken har också ett pris, men har en levande fisk i en sjö det? Att ta med monetära miljövärden i ekonomiska överväganden ligger en bit fram i tiden, men redan nu intresserar sig många inom näringsliv och myndigheter för hänsyn till miljökostnader i samband produktionen av varor och tjänster.
Nyhetsarkiv
Återställ