Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Nya metoder för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag
  Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och arbetsuppgifter. Det ställer arbetsmiljöarbetet inför särskilda utmaningar. En svårighet är att ansvaret för arbetsmiljöarbetet för inhyrd personal är delat mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet som presenterats vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 3 juni.
 • | nyhet
  Förenklad sopsortering gav blandat resultat
  Omkring 25 procent av innehållet i svenska soppåsar består av tidningar och förpackningar som istället för att gå till materialåtervinning går till förbränning. I ett försök att öka insamlingsnivåerna fick omkring 200 hushåll under ett års tid slänga såväl tidningar som förpackningar i plast, glas, papper och metall i ett och samma avfallskärl intill bostaden. Men skillnaden blev liten.
 • | nyhet
  ”Klimatfrågan kräver blocköverskridande ramverk”
  Ett och ett halvt dygn efter att EU-valet avslutades möttes Åsa Romson (MP) och miljöminister Lena Ek (C) i en debatt på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Tillståndet i miljön den 27 maj.
 • | pressmeddelande
  Lena Ek och Åsa Romson i debatt om miljöpolitiken
  Lena Ek (C) och Åsa Romson (MP) möts i en miljöpolitisk debatt på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Tillståndet i miljön den 27 maj. Vilka skillnader och likheter finns i deras syn på miljön i Sverige, EU och världen 2014 och hur ser de på framtiden?
 • | pressmeddelande
  Guide till EU:s utsläppshandel – fakta, fördelar och förslag på reformer
  EU:s utsläppshandelssystem täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade utsläpp. Men systemet behöver vässas för att fungera som det är tänkt. I en ny rapport beskriver forskare från IVL och Fores grundtanken och ekonomin bakom handelssystemet och listar möjliga reformalternativ.
 • | nyhet
  Höga halter PCB i fisk från Oxundasjön
  Abborrar och gäddor från Oxundasjön innehåller mycket höga halter PCB. Det visar en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort. Sigtuna kommun avråder nu folk från att äta fisken.
 • | nyhet
  Återvinningsindustrierna uppmärksammar rapport om begagnathandelns klimatnytta
  Blocket fick igår Återvinningsindustriernas inspirationspris för sin marknadsplats som stimulerar återanvändning av produkter. Återvinningsindustrierna uppmärksammade även Blockets Klimatrapport där man i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet räknar på klimatnyttan av begagnathandeln i Sverige. Priset delades ut av Kronprinsessan Victoria på Återvinningsdagen den 12 maj.
 • | nyhet
  Nytt byggmaterial ska ge friskare innemiljö
  Byggmaterial läcker ut föroreningar som kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön. Forskare arbetar nu tillsammans med materialindustrin för att ta fram ett ekoinnovativt byggmaterial gjort av bland annat bioråvara som ska kunna användas både vid renoveringar och vid nybyggen.
Nyhetsarkiv
Återställ