Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  3,4 miljoner till forskning om miljöpåverkan från hamnar
  Vinnova har beviljat IVL:s Erik Fridell 3,4 miljoner kronor för att studera miljöpåverkan från hamnar och infrastruktur. Projektet ska bland annat ta fram en miljöanalys för godstransporter.
 • | nyhet
  Forskare kartlägger gifter i avfalls- och biogasanläggningar
  Medför hantering av organiskt avfall, så som kompost, en arbetsmiljörisk? IVL-forskaren Erica Bloom har fått 1 350 000 kronor av AFA Försäkring och 300 000 kronor av Avfall Sverige för att kartlägga gifter vid avfalls- och biogasanläggningar.
 • | nyhet
  IVL hjälper miljöteknikföretag att delta i EU-projekt
  EU erbjuder en rad olika möjligheter till finansieringsstöd för mindre företag. Men att hitta rätt bland alla EU-program är svårt. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu fått stöd av Tillväxtverket för att hjälpa små- och medelstora företag med ansökningsprocessen, att hitta partners och öka möjligheten att få bidrag.
 • | nyhet
  IVL och KTH fördjupar samarbetet
  Tord Svedberg, vd IVL Svenska Miljöinstitutet och Peter Gudmundson, rektor KTH, undertecknade den 17 december en avsiktsförklaring om ett hållbart och långsiktigt samarbete för att gemensamt utveckla forskning, utbildning och innovation.
 • | nyhet
  IVL deltar i forskningssamarbete om fotokemiskt smog i Kina
  Forskare från Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers har tillsammans med ett antal kinesiska partners beviljats ett stort forskningsanslag från Formas och Vetenskapsrådet för forskning på fotokemiskt smog i Beijing och Hong Kong. Projektet var ett av fyra projekt av 123 sökande som beviljades medel.
 • | nyhet
  Arbetsmiljön för räddningstjänsten skärskådas
  Brandmän utsätts dagligen för olika risker: olyckor, farliga ämnen, hot och våld och posttraumatisk stress. IVL:s Johan Sanne beviljas tre miljoner kronor av AFA Försäkring för att utveckla former för hur man får med arbetsmiljöfrågorna när man utvecklar räddningstjänstens verksamhet.
 • | pressmeddelande
  Kemikalier från brandskum fortsätter läcka ut i miljön
  Mätningar visar att högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, fortsätter att läcka ut från svenska flygplatser. Med dagens minskningstakt kommer det att ta 60-70 år innan halterna i miljön är nere på normala nivåer igen, visar studien från IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | pressmeddelande
  Hammarby Sjöstadsverk blir internationellt center för vattenrening
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Ingenjörer lanserar tillsammans Sweden Water Innovation Center, SWIC, baserat vid test- och demonstrationsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk som IVL äger tillsammans med KTH.
 • | nyhet
  Vattenproducenter uppmanas hålla koll på läckage av kemikalier från brandövningsplatser
  Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att dessa ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser. Det framgår i en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket.
 • | nyhet
  Seminarium om ökad resurseffektivitet
  Miljödepartementet vill öka dialogen med näringslivet i syfte att stärka arbetet med ökad resurseffektivitet och hållbar konsumtion och produktion. IVL och miljödepartementet har därför inlett ett samarbete där Centrum för resurseffektivitet i Sverige (CERISE) är ett av verktygen för att föra denna dialog.
Nyhetsarkiv
Återställ