Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  1. Startsida
  2. Press
  3. Pressmeddelanden och nyheter
  • | nyhet
    IVL och Akzonobel startar vattenreningsprojekt
    IVL Svenska Miljöinstitutet och kemiföretaget Akzonobel lanserade på Världsvattendagen 2013 ett gemensamt vattenreningsprojekt. Syftet med samarbetet är att göra något åt de 800 000 liter färg som hälls direkt ut i avloppet i Sverige varje år.
  • | nyhet
    IVL-studie visar ökad sysselsättning i miljöteknikbranschen
    Miljöteknikbranschen går starkt framåt i Sverige. I en ny rapport, som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört för Vinnova, framgår att sysselsättningen i branschen har ökat med 10 000 anställda, eller 15 procent i Sverige under en femårsperiod.
  • | nyhet
    IVL deltar i webinarium inför Trafikantveckan
    Kajsa Persson på IVL Svenska Miljöinstitutet är en av 50 deltagare på ett webinarium med kommundeltagare inför Trafikantveckan. Du kan följa webinariet från din egen dator.
  • | nyhet
    Framgångsrik luftvårdsforskningpresenterades för Lena Ek
    Under sex år har det IVL-koordinerade forskningsprogrammet SCARP studerat luftföroreningarnas effekter på hälsa och miljö. Den 14-15 mars samlades 140 deltagare under en två dagar lång avslutningskonferens med miljöminister Lena Ek och flera internationellt kända europeiska luftvårdsexperter.
  • | pressmeddelande
    Ny IVL-satsning på marin miljöteknik
    IVL Svenska Miljöinstitutet har förstärkt sin marina verksamhet och anställt tre erfarna marinbiologer med specialistkunskaper inom marinteknologi, ekotoxikologi och marin ekologi.
  • | pressmeddelande
    Negativa effekter vid rensning av diken i skogen
    Rensning av diken har under lång tid skett inom skogsbruket. Nu har för första gången dikesrensningens effekter på miljön undersökts. Försöket visar att bottendjuren nedströms påverkas negativt och att de har svårt att återhämta sig. Dessutom ökar läckaget av näringsämnen och kvicksilver.
  • | nyhet
    Ny rapport om tillgången på biodrivmedel år 2030
    Forskarna Julia Hansson och Maria Grahn på IVL respektive Chalmers har i ett forskningsprojekt samfinansierat med Svenska petroleum- och biodrivmedels-institutet, SPBI, undersökt förutsättningarna och tillgången på förnybara drivmedel i framtiden. Enligt rapportens mest optimistiska scenario kommer det att produceras cirka 26 terawattimmar biodrivmedel i Sverige år 2030, vilket är fyra gånger mer än dagens konsumtion.
Nyhetsarkiv
Återställ