Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Trenden med minskade luftföroreningar har vänt
  Under 25 år har Urbanmätnätet pågått och mätningarna har visat att luftföroreningarna i 120 kommuner har haft en ständigt gynnsam utveckling. Men nu visar de senaste årens undersökningar att trenden med minskade luftföroreningar i landets tätorter har stannat av. - Än så länge är det dock för tidigt att säga om det är ett trendbrott vi ser, säger Karin Persson, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Konsumentmakt effektivt vapen i kampen för hållbar utveckling
  Miljömärkning ger stora förbättringar i kaffeplantagernas miljöarbete, enligt en studie av innehållet i världens största databas med information från fältet. Slutsatsen är att världkonsumenten därmed kan bli en både inflytelserik och handlingskraftig aktör i miljö- och klimatpolitiken. Studien presenterades idag vid en internationell konferens om världshandel och miljö som arrangeras av det IVL-ledda forskningsprogrammet ENTWINED.
 • | nyhet
  Ny studie visar att ekologiskt kaffe ger mer giftfri odling
  Det IVL-ledda forskningsprogrammet ENTWINED — Environment and Trade in a World of Interdependence - publicerar i dagarna en ny studie av drygt 230 kaffebönder i Colombia.
 • | nyhet
  Kalkfilter i åkerdiken kan minska algblomningen i Östersjön
  Upp till 60 procent av fosfor som läcker från jordbruksmark kan fångas i dikesfilter och dikesdammar. Det visar ett forskningsprojekt som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och BalticSea2020. Projektet går ut på att minska övergödningsproblemet i Östersjön genom att fånga fosfor nära källan. Läckaget av näringsämnen från jordbruksmark drabbar Östersjön hårt med algblomningar och bottendöd som följd.
 • | nyhet
  IVL förmedlar kunskap för bättre vattenförvaltning i Serbien
  IVL Svenska Miljöinstitutet bidrar tillsammans med Naturvårdsverket till utveckling av bättre förvaltning av vattenmiljön i Serbien i ett projekt finansierat av Sida.
Nyhetsarkiv
Återställ