Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Klimatpåverkan hotar kulturarv
  I ett nyligen startat projekt där inneklimatet i svenska kyrkor undersöks har det framkommit att miljön i kyrkorna är så dålig att föremålen är på väg att mögla bort. Enligt studien, där IVL deltar, behövs nya riktlinjer för hur kyrkornas innemiljö ska vara och hur föremålen ska skyddas och underhållas för att de ska bevaras i gott skick.
 • | nyhet
  Andningsskydd inger falsk säkerhet
  Användare av andningsskydd får i många fall inte det skydd de behöver. Detta har framkommit i en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet nyligen avslutat. Även om brister fanns i själva andningsskydden var den största anledningen till det bristfälliga skyddet att kunskaperna om hur andningsskydden ska användas var dåliga.
 • | nyhet
  Nya Bliwastipendiet till IVL-forskare
  Lisa Schmidt, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, har tilldelats första Bliwastipendiet på 300 000 kronor.
 • | nyhet
  Mer pengar till forskningsprogrammet ENTWINED
  IVL har fått medel från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, att fortsätta driva forskningsprogrammet ENTWINED i ytterligare fyra år.
 • | nyhet
  IVL-medarbetare KTH:s första adjungerade kvinnliga professor
  Ann-Beth Antonsson som är chef för avdelningen Arbetsmiljö och miljömanagement har nyligen utsetts till KTH:s första adjungerade kvinnliga professor.
 • | nyhet
  ArcRisk: Nytt forskningsprogram om spridningsmönster för föroreningar
  IVL har ansvar för syntesarbetet och delar av mätverksamheten inom det nya stora europeiska forskningsprogrammet ArcRisk. Programmet handlar om hälsorisker kopplade till av klimatförändringarna ändrade spridningsvägar för föroreningar i Arktis och Europa.
Nyhetsarkiv
Återställ