30 maj

avloppsreningsverk

Seminarium inom projektet Simulering för hållbar dimensionering av reningsverk

Kan en ny metodik baserad på dynamisk modellering förbättra transparensen i samband med dimensionering av kommunala reningsverk? Projektet SimDim bjuder in till ett hybridmöte torsdagen den 30 maj.

Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.24071f0d18ee70e7564a4ad/avloppsreningsverk77.jpg