Datakvalitet för en LCA-beräkning av ett byggnadsverk

Genom den digitalisering vi ser framför oss kommer miljöpåverkan att kunna beräknas med livscykelanalys (LCA) direkt i de digitala vertyg som redan används i byggprocessen. Om dessa beräkningar bara inkluderar numeriska siffror, utan att samtidigt kommunicera något om hur de är beräknade, så finns det en risk att LCA-beräkningens resultat tolkas fel, vilket i sin tur kan leda till missvisande slutsatser. Därför är det viktigt att komplettera LCA-resultatet med en kvalitetsdokumentation. I denna rapport föreslås innehållet i en standardiserad kvalitetsdokumentation för en LCA-beräkning för en byggnad eller ett anläggmingsprojekt, där syftet är att förenkla framtagandet och tolkningen av beräkningsresultaten. I nästa steg i utvecklingsarbetet förväntar vi oss att resultatet av det som beskrivs i rapporten kommer att digitaliseras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen