Aktuell praxis och mest lovande ansatser för livscykelbaserade cirkuläritets- och hållbarhetsindikatorer

IVL bidrar med metodutveckling och inventering för analys av olika hållbarhetsindikatorer i projektet Mistra Digital Forest. Denna rapport beskriver det inledande arbetet i Task 3.1. Vi beskriver här en konceptuell metodik för att kunna inkludera flera hållbarhetsteman i livscykelbaserade systemanalysmetoder. En speciell utmaning kopplat till skogsprodukter är att inkludera biologisk mångfald i skogsbruk , så att åtgärder som ger upphov till förbättrat också fås med i bedömningsunderlaget.

Prenumerera på våra nyhetsbrev