1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2023-02-14] Välkomna till SAMS årsmöte 15 mars
Nyhet | 2023-02-14
Flera personer dela på en pizza som ligger i en kartong

Välkomna till SAMS årsmöte 15 mars

Det är dags för årsmöte inom SAMS! Den 15 mars 2023 bjuder styrgruppen in samtliga deltagare och supportrar till årsmöte där vi berättar om året som gått, vilken verksamhet vi ska bedriva under 2023 samt nyheter och förändringar. Kom och lyssna, diskutera och samverka!

Om ni inte redan är med i SAMS, är detta rätt tillfälle att ansluta er för att kunna ta del av alla aktiviteter som planeras under året. Ta kontakt med SAMS kansli så berättar vi mer.

Anmälan till årsmötet görs via formuläret som vi länkar till längst ned.

Välkommen till årsmöte för Samarbete för minskat matsvinn, SAMS

Den 15 mars kl 13:00–14:15 hålls årsmöte för den frivilliga överenskommelsen Samarbete för minskat matsvinn – SAMS. Alla deltagare och supportrar är välkomna att delta digitalt eller på plats i lokal hos Coop, Englundavägen 4, Solna Business Park. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta på plats för att skapa bra diskussioner och lära känna varandra.

Innan årsmötet serveras lunch till självkostnadspris från kl 12:00.

Årsmötets dagordning:

1. Årsmötet öppnas

2. Verksamhetsberättelse 2022

3. Verksamhetsår 2023
a. Val av styrgrupp
b. Presentation av styrgruppens strategiarbete, omorganisation och nya avgifter
c. Presentation av delmål för 2023
d. Presentation av nya arbetsgrupper
e. Presentation av aktiviteter och budget för 2023

4. Information från kansliet
a. Avtal och fakturering
b. Datainsamling för 2022

5. Årsmötet avslutas

Workshoppar för de nya arbetsgrupperna

Efter årsmötet samlas SAMS nya arbetsgrupper i workshoppar kl 14:30-16:30 (digitalt eller på plats). Workshopparna avslutas med att respektive arbetsgrupp presenterar en plan för arbetet som ska bedrivas under året.

  • Data: Vidareutveckling av SAMS datainsamling
  • Dialogmöten: Framtagande av best praxis för dialogmöten längs värdekedjan.
  • Donationer: Arbetet bedrivs tillsammans med utvecklingsprojektet ”Ökad donation av överskottslivsmedel – i hela kedjan”.
  • Interna handlingsplaner: Bäst praxis och implementering av handlingsplaner för minskat matsvinn i den egna organisationen.
  • Policy och styrmedel: Utveckling av styrmedel och policyinnovation.
  • Värdekedja potatis: Framtagande av åtgärdsförslag som minskar matsvinnet längs hela värdekedjan för potatis och rotfrukter.
  • Värdekedja mejeri: Framtagande av åtgärdsförslag som minskar matsvinnet längs hela värdekedjan för mejeriprodukter.
  • Värdekedja nötkött: Framtagande av åtgärdsförslag som minskar matsvinnet längs hela värdekedjan för nötkött.

Anmälan senast 8 mars

Anmälan till lunch, årsmöte samt workshoppar görs via detta formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 8 mars.

Coop, Englundavägen 4, ligger 5 minuters promenad från Sundbybergs station dit T-bana och pendeltåg går och nära Solna Business Park dit tvärbanan går.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden