1. Startsida
 2. Kunskapspool
Photo from above of a glass of milk standing on a white table.

Kunskapspool

SAMS erbjuder kunskaper på flera sätt. Dels kan du kontakta forskarna i vår kunskapspool, dels kan du söka bland de forskningsrapporter och andra publiceringar vi har samlat längre ner på sidan.

Klicka på plustecknet till höger i gröna fältet så ser du den dolda texten.

Forskningsområden:

 • Miljösystemanalys
 • Matsvinnsmätning
 • Livscykelanalys

Fokus på följande sektorer:

 • Handel
 • Storkök och restaurang
 • Industri

Fokus på följande produkter: Bröd, frukt och grönt, färskvaror

Samarbeten med partner i Europa, Brasilien, Indien

Professor och docent i livsmedelsteknik, samt vd och ägare
Mejladress: christina@creativefuturebusiness.com
Webbsida: creativefuturebusiness.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskningsområden:

 • Livsmedelsteknik/processteknik
 • Spårbarhet i livsmedelsvärdekedjan
 • Digitalisering

Fokus på följande sektorer:

 • Förädling och storkök
 • Jordbruk /primärproduktion
 • Hela värdekedjan från jord till bord

Fokus på följande produkter: Vin, frukt, kött, bröd, färdigmat

Samarbeten med partner i England, Holland, Frankrike, USA

Forskningsområden:

 • Matsvinn och förluster i hela livsmedelssystemet
 • Miljömässiga effekter av åtgärder mot matsvinn
 • Livscykelanalys av mat, foder, bioenergi

Fokus på följande sektorer:

 • Detaljhandeln
 • Primärproduktionen
 • Livsmedelssystemet som helhet

Fokus på följande produkter: Nötkött, frukt och grönt, alla produkter som leder till resursslöseri

Samarbeten med partner i Tyskland, Finland, Norge.

Forskningsområden:

 • Hållbart företagande
 • Systemtänkande, analyser, modeller
 • Matsvinn

Fokus på följande sektorer:

 • Återförsäljning
 • Industri

Fokus på följande produkter: Alla livsmedel

Samarbeten med partner i Italien.

Fokus på följande sektorer:

 • Matsvinn
 • Livsmedel
 • Hälsa
 • Förpackningar
 • Konsumenträtt, konsumentbeteende
 • Hållbarhet från jord till jord

Forskningsområden:

 • Hållbar förpackningsutveckling
 • Konsumentbeteenden och matsvinn
 • Livscykelanalys

Fokus på följande sektorer:

 • Livsmedel
 • Förpackning
 • Design

Fokus på följande produkter: Alla livsmedel

Samarbeten med partner i Australien, Norge, USA, Finland.

Forskningsområden:

 • Matsvinn: kvantifiering och lösningar
 • Systemanalys
 • Livsmedelsteknik
 • Supply Chain Management
 • Spårbarhet

Fokus på följande sektorer:

 • Livsmedelsförädling
 • Från skörd till konsument (hela kedjan, olika produkter)

Fokus på följande produkter: Alla typer men framförallt mejeriprodukter när det gäller tekniklösningar

Samarbeten med partner i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Ungern, Belgien, Grekland.

Rapporter och artiklar

Vi fyller på vår samling med rapporter och vetenskapliga artiklar efter hand.
Har du någon rapport du tycker platsar här? Mejla oss gärna på sams@ivl.se.

Backlund, E. & Östergren, Ö. (2020). Implementering och resultat av Göteborgsmodellen för mindre matsvinn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bartek, L. et al. (2021). Life cycle assessment of fish oil substitute produced by microalgae using food waste. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bolton, K. et al. (2019). Food waste reduction and management using the recycling behavior transition (RBT) procedure Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. #reducefoodwaste Conference on Food Waste Prevention and Management: University of Natural Resources and Life Sciences Vienna: April 25-26, 2019.

Brancoli, P. et al. (2021). Life cycle assessment and sustainability aspects of food waste Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Sustainable Food Waste Management: Resource Recovery and Treatment. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buckingham, S. et al. (2019). Urban strategies for Waste Management in Tourist Cities, D3.6 – Gender mainstreaming in urban planning: case on waste management Urban Strategies for Waste Management in Tourist Cities.

Corrado, S et al. (2019). Food waste accounting methodologies: Challenges, opportunities, and further advancements. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eriksson, M. et al. (2020). Is there a need for greater integration and shift in policy to tackle food waste? Insights from a review of European Union legislations. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eriksson, M. et al. (2021). Environmental Assessment of Upgrading Horticultural Side Streams The Case of Unharvested Broccoli Leaves. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eriksson, M. et al. 2021, Environmental Assessment of Upgrading Horticultural Side Streams-The Case of Unharvested Broccoli Leaves. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jönsson, H. et al. (2020). Klimatsmart produktion och ökad självförsörjning med avloppsgödsel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jönsson, H. et al. (2020). Samverkan mellan jordbruk och avlopp minskar klimatutsläpp och ökar självförsörjning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket (2018). Fler gör mer, Handlingsplan för minskat matsvinn 2030. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Martínez-Sanz, M. et al. (2021). Alternative protocols for the production of more sustainable agar-based extracts from Gelidium sesquipedale. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket 2020, Livsmedelsavfall i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Obersteiner, G. et al. (2019). Urban strategies for Waste Management in Tourist Cities: D7.1 – Environmental economic and social impacts of tested measures, including gender issues UrbanWaste.

Scherhaufer, S. et al. (2020). Environmental assessment of the valorisation and recycling of selected food production side flows. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sonesson, U. & Östergren, K. (2019). Underlag till Färdplan för en väsentligt mer hållbar livsmedelskedja. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Lantbruksuniversitet (2019). Policy brief: 10 rekommendationer för minskat matsvinn i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verghese, K. et al (2015). Packaging's role in minimizing food loss and waste across the supply chain. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vieira, L. et al. (2021). Food waste: challenges and opportunities in sustainable operations. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wanjun C., Williams H., Verghese K., Renee Wever R., Glad W. (2020). Tensions and Opportunities: An Activity Theory Perspective on Date and Storage Label Design through A Literature Review and Co-Creation Sessions. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wikström, F. & Williams, H. (2010). Potential environmental gains from reducing food losses through development of new packaging – a life cycle model. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Williams Helén. Food packaging for Sustainable Development. Dissertation in Environmental and energy system. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Williams, H. & Wikström, F. (2011). Environmental Impact of Packaging and Food Losses in a Life Cycle Perspective: A Comparative Analysis of Five Food Items Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Woodhouse, A. et al. (2018). Sustainability checklist in support of the design of food processing. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Xue, L et al. (2021). Mapping the EU tomato supply chain from farm to fork for greenhouse gas emission mitigation strategies. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Xue, L. et al. (2017). Missing Food, Missing Data? A Critical Review of Global Food Losses and Food Waste Data. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Xue, L. et al. (2019). Efficiency and Carbon Footprint of the German Meat Supply Chain. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bergström, P., Malefors, C., Strid, I., Hansen, O.J., Eriksson, M., 2020, Sustainability assessment of redistribution alternatives for surplus food in Sweden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Corrado, S et al. (2019). Food waste accounting methodologies: Challenges, opportunities, and further advancements. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lindh, H. et al. (2016). Elucidating the indirect contributions of packaging to sustainable development – Through a terminology of packaging functions and features. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket (2018). Fler gör mer, Handlingsplan för minskat matsvinn 2030. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Martínez-Sanz, M. et al. (2021). Alternative protocols for the production of more sustainable agar-based extracts from Gelidium sesquipedale. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mattsson L, Williams H, Berghel J. Waste of fresh fruit and vegetables at retailers in Sweden – Measuring and calculation of mass, economic cost and climate impact. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Molina-Besch K., Wikström F., Williams H. (2018). The environmental impact of packaging in food supply chains – does life cycle assessment of food provide the full picture? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket 2020, Livsmedelsavfall i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schneider, F. & Eriksson, M. (2020). Food waste (and loss) at the retail level – Routledge handbook of food waste. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Lantbruksuniversitet (2019). Policy brief: 10 rekommendationer för minskat matsvinn i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wanjun C., Williams H., Verghese K., Renee Wever R., Glad W. (2020). Tensions and Opportunities: An Activity Theory Perspective on Date and Storage Label Design through A Literature Review and Co-Creation Sessions. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verghese, K. et al (2015). Packaging's role in minimizing food loss and waste across the supply chain. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wikström F, et al. (2018). Packaging Strategies that Save Food – A Research Agenda for 2030. Industrial Ecology. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wikström, F. & Williams, H. (2010). Potential environmental gains from reducing food losses through development of new packaging – a life cycle model. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wikström, F., Williams, H., & Govindarajan, V. (2016). The influence of packaging attributes on recycling and food waste behaviour - an environmental comparison of two packaging alternatives. Journal of Cleaner Production, 137: 895-902

Williams Helén. Food packaging for Sustainable Development. Dissertation in Environmental and energy system. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Williams, H. & Wikström, F. (2011). Environmental Impact of Packaging and Food Losses in a Life Cycle Perspective: A Comparative Analysis of Five Food Items Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Woodhouse, A. et al. (2018). Sustainability checklist in support of the design of food processing. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Xue, L. et al. (2017). Missing Food, Missing Data? A Critical Review of Global Food Losses and Food Waste Data. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bergström, P., Malefors, C., Strid, I., Hansen, O.J., Eriksson, M., 2020, Sustainability assessment of redistribution alternatives for surplus food in Sweden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brancoli, P et al. (2020). Environmental impacts of waste management and valorisation pathways for surplus bread in Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brancoli, P., Lundin, M., Bolton, K., Eriksson, M. (2019). Bread loss rates in supplier-retailer interface – analysis of risk factors as support for waste prevention measures. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Corrado, S et al. (2019). Food waste accounting methodologies: Challenges, opportunities, and further advancements. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finnish Grocery Trade Association, Natural Resources Institute Finland (2022). Food waste carbon footprint of Finnish grocery trade. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredriksson, A. & Liljestrand, K. (2014). Capturing food logistics: a literature review and research agenda. Öppnas i nytt fönster.

Liljestrand, K (2016). Improvement actions for reducing transport’s impact on climate: A shipper’s perspective. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Liljestrand, K. (2017). Logistics solutions for reducing food waste. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Liljestrand, K., Christopher, M. & Andersson, D. (2015). Using a transport portfolio framework to reduce carbon footprint. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lindh, H., Olsson, A., & Williams, H. (2016). Consumer perceptions of food packaging - Contributing to or counteracting environmentally sustainable development? Packaging Technology and Science 2016; 29: 3–23

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket (2018). Fler gör mer, Handlingsplan för minskat matsvinn 2030. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Martínez-Sanz, M. et al. (2021). Alternative protocols for the production of more sustainable agar-based extracts from Gelidium sesquipedale. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mattsson L, Williams H, Berghel J. Waste of fresh fruit and vegetables at retailers in Sweden – Measuring and calculation of mass, economic cost and climate impact. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Molina-Besch K., Wikström F., Williams H. (2018). The environmental impact of packaging in food supply chains – does life cycle assessment of food provide the full picture? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket 2020, Livsmedelsavfall i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RISE 2022, Hållbarhet och sensorik för mjölk och havredryck Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Livsmedelsverket).

Sveriges Lantbruksuniversitet (2019). Policy brief: 10 rekommendationer för minskat matsvinn i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verghese, K. et al (2015). Packaging's role in minimizing food loss and waste across the supply chain. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wikström F, et al. (2018). Packaging Strategies that Save Food – A Research Agenda for 2030. Industrial Ecology. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wikström, F. & Williams, H. (2010). Potential environmental gains from reducing food losses through development of new packaging – a life cycle model. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wikström, F. et al (2014). The influence of packaging attributes on consumer behaviour in food-packaging LCA studies – a neglected topic. Journal of Cleaner Production 2014, 73: 100-108.

Williams Helén. Food packaging for Sustainable Development. Dissertation in Environmental and energy system. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Williams, H. & Wikström, F. (2011). Environmental Impact of Packaging and Food Losses in a Life Cycle Perspective: A Comparative Analysis of Five Food Items Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Williams, H. et al (2012). Reasons for household food waste with special attention to packaging. Journal of Cleaner production 2012, 24:141-148

Williams, H., Lindström, A., Trischler, J., Wikström, F., Rowe, Z. 2020. Avoiding food becoming waste in households – The role of packaging in consumers’ practices across different food categories. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Williams, H., Wikström, F., & Löfgren, M. (2008) A life cycle perspective on environmental effects of customer focused packaging development. Journal of Cleaner production 2008; 16(7): 853-859

Williams, H., Wikström, F., Wetter-Edman, Kristensson, P. 2018. How Packaging Functions Affect the Fate of Used Packaging in Selected Swedish Households Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Xue, L. et al. (2017). Missing Food, Missing Data? A Critical Review of Global Food Losses and Food Waste Data. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bergström, P., Malefors, C., Strid, I., Hansen, O.J., Eriksson, M., 2020, Sustainability assessment of redistribution alternatives for surplus food in Sweden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Corrado, S et al. (2019). Food waste accounting methodologies: Challenges, opportunities, and further advancements. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De Menna, F. et al. (2020). A combined framework for the life cycle assessment and costing of food waste prevention and valorization: an application to school canteens. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eckert Matzembacher, D. et al. (2020). Consumer’s food waste in different restaurants configuration: A comparison between different levels of incentive and interaction Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eriksson, M. et al. (2019). Evaluation of food waste quantification as a method of reducing food waste in the public catering sector Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. #reducefoodwaste Conference on Food Waste Prevention and Management: University of Natural Resources and Life Sciences Vienna: April 25-26, 2019.

Eriksson, M. et al. (2020). Quantities and quantification methodologies of food waste in Swedish hospitals. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eriksson, M. et al. (2021). Guest attendance data from 34 Swedish pre-schools and primary schools. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eriksson, M., Malefors, C., Callewaert, P., Hartikainen, H., Pietiäinen, O., Strid, I., 2019. What gets measured gets managed, Or does it? – Connection between food waste quantification and food waste reduction in the hospitality sector Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eriksson, M., Malefors, C., Mattsson, L, Bergström, P., Eriksson, E., Persson Osowski, C., 2020. Quantities and Quantification Methodologies of Food Waste in Swedish Hospitals. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Korbelyiova, L. et al. (2021). Paper vs leaf: Carbon footprint of single-use plates made from renewable materials. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket (2018). Fler gör mer, Handlingsplan för minskat matsvinn 2030. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Malefors, C. et al. (2019). Food waste baselines within the public sector #reducefoodwaste: Conference on food waste prevention and management. University of Natural Resources and Life Sciences. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vienna April 25-26, 2019.

Malefors, C. et al. (2021). Potential for using guest attendance forecasting in Swedish public catering to reduce overcatering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Malefors, C. et al. (2022). Testing interventions to reduce food waste in school catering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Malefors, C., Callewaert, P., Hansson, P-A., Hartikainen, H., Pietiäinen, O., Strid, I., Strotmann, C., Eriksson, M., 2019, Towards a baseline for food waste quantification in the hospitality sector - quantities and data processing criteria. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Molin, E. Martin, M. & Björklund, A. (2021). Addressing Sustainability within Public Procurement of Food: A Systematic Literature Review. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket 2020, Livsmedelsavfall i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Persson Osowski, C. et al. (2022). From Old Habits to New Routines—A Case Study of Food Waste Generation and Reduction in Four Swedish Schools. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Secondi, L. et al. (2021). Food waste reduction and economic savings in times of crisis: The potential of machine learning methods to plan guest attendance in Swedish public catering during the Covid-19 pandemic. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strotmann, C. et al. (2019). Reducing food waste by improved production planning in school catering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. #reducefoodwaste Conference on Food Waste Prevention and Management: University of Natural Resources and Life Sciences Vienna: April 25-26, 2019.

Sundin, N. et al. (2021). The climate impact of excess food intake - An avoidable environmental burden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Lantbruksuniversitet (2019). Policy brief: 10 rekommendationer för minskat matsvinn i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Xue, L. et al. (2017). Missing Food, Missing Data? A Critical Review of Global Food Losses and Food Waste Data. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.