CLose-up of a green leaf with pink structures

Samarbete för minskat matsvinn, SAMS

En frivillig branschöverenskommelse där aktörer från alla delar av livsmedelskedjan samarbetar för att stoppa matsvinnet i Sverige. SAMS är också en del av regeringsuppdraget för minskat matsvinn.

40 procent av all mat som produceras slängs i stället för att ätas upp

Det är ett oerhört resursslöseri som påverkar lönsamheten och försörjningsförmågan och innebär också missade affärsmöjligheter. Livsmedelsproduktionen står dessutom för cirka 20–30 procent av de globala klimatutsläppen och påverkar miljön genom övergödning och spridning av kemikalier. Det finns alltså all anledning att stoppa matsvinnet!

Färgstarka grönskaker och rotsaker som riskerar att bli matsvinn

Samarbete ger framgång

SAMS lanserades den 12 mars 2020 och består av aktörer från alla delar av livsmedelsvärdekedjan samt regeringsuppdraget för minskat matsvinn som drivs av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Matsvinn uppstår genom hela värdekedjan och därför behöver lösningarna tas fram tillsammans.

logga SAMS
Meat store in Gothenburg Market Hall (Saluhallen), Sweden. Various meats: beef, entrecote and flank steak.

SAMS vision är att stoppa matsvinnet!

Det gör vi genom att:

  • samla den svenska livsmedelsbranschen och arbeta längs hela värdekedjan.
  • samordna mätning och datarapportering.
  • ta fram, driva igenom åtgärdsförslag och visa på deras effekt.
  • bevaka, sprida information om och delta i forskning och utveckling.
  • samla in och sprida bästa praxis om matsvinn.
  • vara en remissinstans för lagstiftning och regelverk inom matsvinnsområdet.

Deltagare i Samarbete för minskat matsvinn

Logotyp med en symbol i svart och guld. Företagsnamnet Compass Group till höger.
Logotyp med ett stort C i mitten. I C ryms en orange stjärna. Svarta bokstäver för företaget under.
Logotyp för Deligate, svarta bokstäver på vit botten
Logotyp för eSmiley. Tillvänster ett vitt, svängigt litet e på blå botten, till höger namnet i blått.
Logo for Greenfood. To the left: A green fingerprint in the shape of a heart. To the right: The letters GREEN in red colour and the letters FOOD in green.
Logotyp för ICA med stora bokstäver i röd färg
Logotyp för Jordbruksverket med namnet i svart. Över namnet en symbol, en romb med blått överst sedan grönt och brunt. Symboliserar jordbruk.
Logotyp med orden Kött & Charkföretagen i svart text
Logotyp,  svart text under svart figur som bildar bokstäverna li
Logotyp, svart text till höger och en röd symbol till vänster.
Logotyp med vit bakgrund och texten martin&servera
Logotyp med blå bakgrund och vit text. En symbol finns nere till höger.
Logotyp med blå bakgrund och texten norrmejerier
Logotyp med vit bakgrund och texten Orkla i rött. En halv gul stjärna visas upp till vänster om texten.
Logotyp med runda cirklar i olika storlekar och färg över en svart text med företagsnamnet.
Logotyp. Grön text med namnet Potatisodlarna.
Logo for RISE. Capital letters RI. on the first line, SE  below, all in black.
Logotyp i mörkgrön text, ordet Saveggy
Logotyp för Sodexo. Blå text med en röd detalj.
Logotyp för Sveriges Stadsmissioner. Svart text med organisationsnamnet mot vit bakgrund.
Logo for To Good To Go. The company name below three green leaves, forming a fan.
Logotyp. Grön text med namnet Visita, därunder orden Svensk besöksnäring.
Logotyp med ordet ätbart i grönt. Bokstäverna b och a bildar ett oändlighetstecken, en liggande åtta.