1. Startsida
  2. Vad säger vetenskapen
  3. Varför händer så lite
  4. Insikt finns – men inte verktyg
Rök kommer upp från en skogsbrand under extrem hetta och torka sommaren 2018 i Sverige.

Insikt finns – men inte verktyg för förändring

På tio år behöver enorma förändringar ske vars storleksordning vi ännu inte sett skymten av. Kommuner och regioner är nyckelaktörer konstaterar forskningen – men vet de vad som behövs göras, och har de medel och mandat att göra det?

Insikten att det vi gör idag inte räcker är enligt ny svensk forskning spridd bland många av de personer som arbetar med samhällsplanering på lokal och regional nivå. Däremot kan det finnas bristande förståelse för vad som faktiskt krävs på både politisk och policynivå och i samhällsdebatten.

Strukturella och tankemässiga hinder låser fast gamla arbetssätt

Det finns en uppgivenhet och rädsla på många håll över att vi inte har de verktyg som behövs för att faktiskt lyckas med att ställa om samhället i en hållbar riktning. Och det gror en stor frustration hos många tjänstepersoner på kommuner, länsstyrelser och regioner kring behovet av att diskutera planeringens förutsättningar och inlåsningar på mer fundamentala sätt än idag. Men tankemässiga och strukturella hinder ligger idag i vägen för nya sätt att arbeta.

Forskning pekar på att det saknas gemensamma målbilder om vad det är för hållbart samhälle vi ska nå. Det saknas processer, arbetssätt och fungerande nätverk mellan viktiga aktörer som kan planlägga och genomföra vägen dit. ​