1. Startsida
  2. Fyra hållbara scenarier
Aerial view of road between green summer forest and blue lake in Finland

Fyra hållbara scenarier

När problemen är så stora och utmanande behöver vi tänka om. Vi behöver tänka nytt och utforska möjligheterna för en större samhällsförändring som bygger på en annorlunda logik.

Olika framtidsscenarier som är målstyrda och uppfyller hållbarhetsmål kan fungera som verktyg för diskussion. De utmanar tankarna kring vad som är möjligt, vilka förändringar som kan och bör genomföras, vilka beslut som behöver tas och vad som ska prioriteras.