People walking in the park

Få hållbar omställning att hända

Hållbar samhällsomställning är ett brett och delvis otydligt område. Vilka nödvändiga förändringar står vi inför? Hur ser samhället ut i en hållbar framtid och hur kan scenarier användas för att hjälpa oss framåt?​

Från vetenskap till redskap för förändring

Den här webbplatsen ger dig ledande forskning om vad hållbar samhällsomställning innebär och hur den kan uppnås. Vetenskapligt grundade framtidsscenarier tillsammans med scenariometodik visar hur forskning kan användas praktiskt för omställning i kommuner och regioner.

Till dig som vill öka omställningstakten

Webbplatsen riktar sig till dig som arbetar med hållbar omställning på lokal och regional nivå. Du som läser är nog redan medveten om den pågående klimatkatastrofen och andra akuta hållbarhetsproblem. Ni jobbar säkert redan med Agenda 2030 och du vet att det som görs idag inte räcker. Men du vet inte hur du och din organisation kan arbeta för att bidra till ökad omställningstakt.​

Scenariobaserade verktyg och metoder

På webbplatsen hittar du forskningsbaserad vetenskap om hållbar omställning på lokal och regional nivå – lätt åtkomlig och lätt tillgänglig.​ Du hittar även verktyg och arbetsmetoder. Dem kan du testa själv i din organisation för att få omställning att hända. ​

Ord från användarna

Det är svårt att tänka utanför den låda som vi som tjänstepersoner ofta hamnar i, men det är bra och nödvändigt att våga göra det. Carin von Köhler, Knivsta kommun

Omställningsstarten vänder på diskussionen genom att man pratar om vad vi ska skapa snarare än vad vi ska sluta med. Linda Corneliusson Linde, Falkenbergs kommun​

Om vi blir duktigare på att leda processer och kommunicera blir det lättare för politiker att våga ta modiga beslut! Rebecka Bjurhall, Länsstyrelsen Västernorrland​

Vi behövde titta på vad ett scenario för ett klimatneutralt Umeå 2030 skulle kunna vara och därför var det bra att titta på existerande, väl underbyggda scenarier.
Annika Myrén, Umeå kommun​

Se fler citat från användarna

Falkenbergs kommun

Omställningsstarten har lagt en grund för tvärsektoriellt arbete.
Linda Corneliusson Linde, Falkenbergs kommun

Workshopen och de tidiga dialogerna är det som fått positiv feedback och är något som tjänstepersoner vill behålla i framtida processer. Linda Corneliusson Linde, Falkenbergs kommun

Umeå kommun​

Väldigt bra att scenarierna visar vilka radikala åtgärder som egentligen behövs för att nå fram till klimatneutralitet med bibehållen social hållbarhet.
Annika Myrén, Umeå kommun​

Länsstyrelsen Västernorrland

Det spelar inte roll hur mycket experter vi är på miljöområdet – vi måste jobba med förändringsarbete och kommunikation. Det ställer nya krav på oss.
Rebecka Bjurhall, Länsstyrelsen Västernorrland

Umeå kommun​

För oss var det viktigt att scenarierna gav en vetenskapligt framtagen bild för hur vi ska nå fram. Den vetenskapliga höjden var viktig för oss! Annika Myrén, Umeå kommun​

Finansiering

Den här webbplatsen har byggts upp med finansiering från Formas inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

IVL Svenska Miljö Institutet logo
Formas logga