Räkna med livscykelns miljöprestanda - Anavitor

En grundförutsättning för att stimulera produkter och tjänster som utgör ett bättre miljöalternativ i förhållande till alternativen är att sådana krav ställs i samband med affärsuppgörelser. Det behövs därför verktyg som på enkelt sätt och med trovärdiga metoder kan analysera och användas för att beskriva miljöpåverkan. De produkter som både är ekonomiskt konkurrenskraftiga och har miljöfördelar i förhållande till alternativen är de som kan anses utgöra ett strategiskt framtida hållbart produktsortiment. För att öka tillgängligheten av livscykelbaserad beräkningar som LCC och LCA så visar erfarenhetsåterföringen att en utväg är att applikationen skall vara designad för att komplettera redan befintliga mjukvaror såsom CAD eller kalkylprogram. Genom att utnyttja data som redan finns framme och information som ändå behövs finns ett underlag och en grundläggande förutsättning för ett kostnadseffektivt upplägg för livscykelberäkningar. Detta utgör den informationsmässiga basen för den applikation som vi utvecklat och som vi kallar Anavitor. Strävan är därför att lägga till en ny funktionalitet och rapportfunktion i redan befintliga mjukvaror snarare än att bygga en helt fristående ny applikation, som inte naturligt har en given plats i företagets redan etablerade arbetsmetoder och processer. Detta är ett unikt upplägg för en LCA applikation, men så vänder sig Anavitor inte till en LCA-specialist utan en person i organisationen som vill ha ett bredare beslutsunderlag. Resultatet från implementeringen av Anavitor i tre olika organisationer (försäkringsbolag, arkitektfirma och byggentreprenör) visar att Anavitor kan användas för att analysera de tillgängliga alternativen med avseende på miljöpåverkan och ekonomi i ett livscykelperspektiv (dvs. med livscykelanalysbedömningar /LCA resp. livscykelkostnadsberäkningar/LCC). Denna erfarenhet kan sedan användas för att hitta miljöprestanda som kan omformas till miljökrav som gynnar just de bästa alternativen som finns tillgängliga och som samtidigt uppfyller erforderliga funktions- och kvalitetskrav.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen