Granskning av kriteriearbetet för rengöringsprodukter i Svanenmärkningen

En granskning av kriteriearbetet för rengöringsprodukter i Svan-märkningen har genomförts, i huvudsak baserad på intervjuer med handläggare vid de norska och svenska sekretariaten samt de underlagsdokument, som finns tillgängliga vid sekretariaten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev