Flödesmätningar i Luossajoki och Rakkuri-systemet

Syftet med arbetet i denna rapport är att ge LKAB bättre förståelse för vattenbalansen i systemet och insamlade mätdata ska också utgöra kalibrerings- och verifieringsunderlag till en hydrologisk och hydraulisk modell som ska sättas upp för att kunna prediktera flöden och ämneskoncentrationer vid olika scenarier.

Sammanfattning

IVL har sedan hösten 2015 på uppdrag från LKAB mätt vattenflöden i sjön Ala Lombolos utlopp och sedan sommaren 2016 även vid sjöns inlopp, vilka ingår i Luossajokis avrinningsområde. Under 2017 installerade IVL utrustning för mätning av vattennivåer i sjön, Yli Lombolo, uppströms Ala Lombolo. Arbetet syftar till att generera högkvalitativt dataunderlag till ett prövotidsförfarande relaterat till ett miljötillstånd som LKAB erhållit för åtgärder i sjön Luossajärvi. Inom uppdraget ”Flödesmätningar i Rakkurijärvi” installerade IVL på uppdrag av LKAB under år 2016 tre stycken vattenföringsstationer: nedströms Mettä-Rakkurijärvis utlopp, 220 m uppströms vägbron, vid utloppet från Rakkurijärvi och vid Pahtohajåkk.

Prenumerera på våra nyhetsbrev