Behov av robusta verktyg för miljöbedömning inom byggsektorn - en projektsammanfattning

Cirka 40 procent av all resursanvändning i forma av material och energi sker i byggsektorn. I arbetet med att vrida hela samhället mot en totalt sett lägre miljöbelastning spelar byggsektorn därmed en viktig roll.

Prenumerera på våra nyhetsbrev