Avfallsproblem i anslutning till och förbrukning av färg- och lackprodukter. Rapport från en arbetsgrupp, tillsatt av nordiska ämbetsmannakommittén för miljövårdsfrågor.

Prenumerera på våra nyhetsbrev