Anaerob rening av barklakvatten.

Försök att behandla barklakvatten genom att recirkulera detta över en begränsad del av upplagets yta har utförts i pilotskala vid Skoghallsverkens barkupplag. Försöken visar att det är möjligt att med konventionell biologisk behandling nå jämförbara reningsresultat med ett filter som enbart upptar ett fåtal procent av upplagets yta. Filtret kan stabilt belastas med minst 0,25 kg COD/m3,d. och kräver inga kemikalietillsatser. För att undvika att den hydrauliska belasningen blir kapacitetsbestämmande krävs dock att barkbädden förstärks med ett inert och lätt material.

Prenumerera på våra nyhetsbrev