1. Startsida
  2. Nyheter
Bild på ostron

Bild: Molly Reamon

Nyheter från projektet DynamO

Här samlar vi uppdatering om arbetet inom DynamO inklusive nyhetsbrev.

Uppstart inom DynamO

Under våren 2021 har arbetet dragit igång inom DynamO. Vi har etablerat en referensgrupp som består av representanter från relevanta myndigheter från både naturvårdssidan och fiske/vattenverksamhetssidan (med representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Halland och Skåne, samt Livsmedelsverket och WWF).

Dessa aktörer kommer att bidra med sin expertis för att förvaltningsmodellen för stillahavsostron ska bli så tillämpbar och effektiv som möjlig. Vi ser fram emot ett nära samarbete med intressanta diskussioner och inspel.

Arbetet med att välja ut lokaler där olika rensningsmetoder ska utvärderas har också initierats. Fältundersökningar genomförs under sommaren längs svenska västkusten för att hitta och karaktärisera olika miljöer.

Nyhetsbrev från Dynamo

Sidan senast ändrad: 2023-05-19
Ikon med kryss
Till toppen