DynamO – Dynamisk förvaltning av stillahavsostron

I DynamO projektet arbetar vi med att ta fram underlag för en dynamisk förvaltningsmodell som kan användas av myndigheterna för att hantera det invasiva men också kommersiellt intressanta stillahavsostronet (Magallana gigas) i Sverige.

Dynamisk förvaltning av det invasiva stillahavsostronet i Sverige

Invasiva främmande arter utgör ett stort hot mot biologisk mångfald. Det invasiva stillahavsostronet (Magallana gigas) etablerade sig i svenska vatten för femton år sedan och har fortsatt att sprida sig längs västkusten. Det finns en oro för att arten kan konkurrera med andra inhemska arter, men ostron är också en av världens mest konsumerade ostron. I ett nytt projekt som finansieras av Naturvårdsverket och FORMAS kommer en modell för hållbar hantering av invasiva stillahavsostron att utvecklas i syfte att minimera artens negativa effekter samtidigt som fördelarna med arten nyttjas på ett hållbart sätt.

Samarbetspartners: