1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-03-19] Informationsfilm om elbilars miljöpåverkan
Nyhet | 2019-03-19

Informationsfilm om elbilars miljöpåverkan

Hur bra är batterier och elbilar för miljön? En ny informationsfilm som intresseorganisationen Power Circle har tagit fram tillsammans med Bil Sweden, Motorbranschens Riksförbund och IVL Svenska Miljöinstitutet reder ut grundläggande miljöaspekter kopplade till batterier.

Filmen tar upp de vanligaste frågorna kopplade till batteriers miljöprestanda. Hur ser råvaruförsörjningen ut idag och i framtiden? Hur påverkar batteriet klimatet och kan förnybar energi användas? Hur kan vi göra omställningen så resurseffektiv som möjligt? Till detta släpps också ett kort faktablad med referenser för vidare läsning.

– Det här är en väldigt aktuell fråga där det behövs mer kunskap. En fråga som ofta dyker upp är om elfordon verkligen är bättre än fossildrivna fordon i Sverige. Visserligen dras eldrift med miljöproblem också, men elbilar har i alla fall potential till att bli mycket mindre miljöpåverkande vilket inte fossildrivna fordon har. Eftersom global uppvärmning är ett så akut miljöhot måste det satsas stort på alternativ till fossila drivmedel. I det ingår även satsningar på biodrivmedel åtminstone på kort sikt, säger Lisbeth Dahllöf, LCA-forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utifrån en norsk studie har hon gjort beräkningar som visar att en liten elbil sparar totalt 60-70 procent av växthusgasutsläppen under sin livstid (18 000 mil) jämfört med motsvarande fossildriven bil. Även i Europa bidrar en elbil till minskade utsläpp, även om utsläppen kopplade till elen är betydligt högre. Nyare studier från till exempel EEA och danska klimatrådet bekräftar bilden av att elbilen på totalen är det bättre miljövalet – och att analysen beror väldigt mycket på antaganden om elproduktionen i det omgivande energisystemet.

Inom de närmaste åren kommer det att lanseras mer än hundra olika modeller av laddbara bilar. Eftersom elbilar är billigare att köra och äga än bensin- och dieselbilar väntar en explosionsartad utveckling inom elbilssektorn, skriver Power Circle i ett pressmeddelande.

– Det gäller därför att samhället storsatsar på forskning inom framtida mindre miljöbelastande batterikemier och ser till att vi i Europa får till en säkrad funktionell och hundraprocentig återvinning av batterier och elmotorer, säger Lisbeth Dahllöf.

Se informationsfilmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och läs mer i faktabladet om batteriers miljöpåverkan. Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Lisbeth Dahllöf, lisbeth.dahllof@ivl.se tel. 010-788 68 53
Mats-Ola Larsson, mats-ola.larsson@ivl.se, tel. 010-788 68 35 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev