Logotyp

Verksamhetsområde

Verksamheten på anläggningen består i huvudsak av forsknings- och utvecklingsarbete kring vattenreningsteknik och återvinning av vatten. Det sker inom ramen för olika projekt. Utöver denna projektverksamhet ska Sjöstadsverket även användas i utbildningssyfte, som plattform för kunskapsutbyte och som visnings- och demonstrationsanläggning.

Det finns ett flertal utvecklingsprojekt av såväl nationellt som internationellt intresse. Det gäller bland annat optimering av befintliga processer/tekniker, men även forskning och utveckling av nya innovativa vattenreningstekniker och processer på olika plan. Det kan handla om systemnivå, processdelsteg eller utvärdering av olika produkter.

Exempel på verksamhetsområden är:

  • Grundläggande forskning och utveckling
  • Tillämpad forskning och utveckling
  • Referens- och demonstrationsanläggning
  • Utbildning och plattform för kunskapsutbyte
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL