Logotyp
Foto: Per Westergård

ITEST - pilotanläggning i drift

Det delvis EU-finansierade projekt ITEST har nu startat en demonstrationsanläggning för förbättrad kväverening. Målet är att åstadkomma en effektivare kväverening med reducerad energiförbrukning även vid låga temperaturer i inflödet till reningsverk. Genom att använda överskottsvärme från exempelvis fjärrvärmereturen, kan temperaturen på inkommande avloppsvatten höjas och hållas vid en konstant temperatur. Den högre temperaturen gör det möjligt att uppnå låga kvävehalter i utflödet även vid kyla. Särskilt i nordliga länder som Sverige är detta en viktig fråga. Dessutom ger en effektivare behandling även reducerad energiförbrukning.

Anläggningen består av två parallella linjer, varav den ena är konventionell och den andra med förvärmning av inkommande avloppsvatten med hjälp av värmen från renat vatten plus överskottsvärme från olika källor. 

Projektledare för detta EU-LIFE-projektet är Oskarshamns kommun medan IVL står för utvärdering och teknisk kompetens. Testanläggningen ligger på Hammarby Sjöstadsverk och kan besökas.

Mer information finns på www.itestlife.eu. Det finns också en simulator för beräkningar med egna värden som visar fördelarna med denna lösning för kraftvärmeverk.

Här Pdf, 949.1 kB. kan du ladda ner en kort projektbeskrivning.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL