Logotyp
Foto: Per Westergård

Sjöstadsverket deltar i återuppbyggnaden av Irak

IVL Svenska Miljöinstitutet och Exportrådet har inom det svenska SymbioCity-konceptet påbörjat ett utbildningsprogram för irakier inom inledningsvis vattenproduktion och vattenavloppsrening som ett led i återuppbyggnaden av infrastrukturen i Irak. Initiativet till projektet är taget av handelsminister Ewa Björling och biståndsminister Gunilla Carlsson.

Programmet “The Development of municipal water supply and sanitation in Iraq" inleddes med ett veckolångt besök i Irak i slutet av juli där representanter från IVL, Exportrådet och Utrikesdepartementet deltog. IVL ansvarade för genomförandet av två olika seminarier i Bagdad och Basra med deltagande av höga politiska tjänstemän, där behov och svensk kompetens diskuterades.

I slutet av november kom ett tjugotal irakier på besök till bl.a. Sjöstadsverket för att under en vecka få mer kunskap om hållbara VA-lösningar och träffa svenska företag inom VA-sektorn.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL