Logotyp
Foto: Per Westergård

Byggstart av ITEST-anläggningen

Anläggningen som består av två parallella linjer för rening av avloppsvatten sätts för närvarande upp på Sjöstadsverket. Det är Oskarshamns kommun som är projektägare och Läckeby Water/Purac står för själva anläggningen, Emerson AB för styr- och reglertekniken. IVL Svenska Miljöinstitutet ska driva anläggningen som syftar på att undersöka hur spillvärme kan användas för att öka effektiviteten i reningsverk. IVL bidrar även med teknisk expertis i projektet och kommer också att vara delaktigt i utvärderingen av tekniken. Det kommer så småningom att bli möjligt att titta på anläggningen vid studiebesök på Hammarby Sjöstadsverk.

För mer information kontakta Uwe Fortkamp, tel: 08-598 563 04

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL