Logotyp
Foto: Per Westergård

Nytt examensarbete om anammoxprocessen

Hernando, Z. & Martínez, S. (2010). Evaluation of Deammonification process performance for supernatant treatment. TRITA LWR Masters Thesis LWR-EX-10-12.
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL