Logotyp
Foto: Per Westergård

Stipendium för bästa examensarbete

ITT Flygt Stipendium 2009 för Bästa Examensarbete på 40 000 SEK har tilldelats Jingjing Yang och Andriy Malovanyy för deras examensarbete "Monitoring, Start-up and Optimization of One Stage Anammox Process" som delvis genomfördes på Sjöstadsverket.

Motivation: Jingjing Yang och Andriy Malovanyy har lagt fram en väl utförd och noggrant dokumenterad experimentell forskning på den nya biologiska processen för ammoniumreduktion från avloppsvatten, den så-kallade Anammox processen. Genom att använda multivariatanalys har typiska processparametrar kunnat knytas till processens aktivitet. Dessa resultat lägger grunden för framtida energi-esparingar inom vattenrening.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL