Logotyp
Foto: Per Westergård

Nytt projekt om mebrandestillation

Syftet med projektet är att bedriva forskning med avseende på separation och uppkoncentrering av olika förorenade strömmar med hjälp av membrandestillation. Undersökningar omfattar både systemanalys och undersökningar rörande teknikens reningseffektivitet och energiförbrukning. Tekniken har utvecklas under många år på labbskalenivån och har visat sig ha stor potential att rena problemströmmar. Xzero är det första bolag som har utvecklat ett fullskalesystem som ska användas för forskningen och utvärderas. Utvärderingen kan också ge underlag på hur det internationella intresset för tekniken kan tillgodoses.

I projektet kommer effektiviteten av membrandestillation utvärderas för olika typer av förorenade vatten som t.ex. arsenikförorenat grundvatten, förorenat avloppsvatten med läkemedelsrester, återvinning av vatten från avsaltningsanläggningar samt uppkoncentrering och rening av svårbehandlat industriavloppsvatten. Teknikens fördel är att det inte finns några tekniska begränsningar för uppkoncentreringen.

IVL Svenska Miljöinstitutet är koordinator i projektet. Övriga partner är Xzero och KTH-Energiteknik.

För mer info kontakta oss!
 

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL