Logotyp
Foto: Per Westergård

Nytt EU LIFE+ projekt på Sjöstadsverket

Oskarshamns kommun får EU-stöd för tester av ny teknik för vattenrening som ska minska kväveutsläppen. Inom ramen för miljöprogrammet Life+ får Oskarshamns kommun och två företag sex miljoner kronor för ny teknik för att minska kväveutsläpp från reningsverk. Tekniken utnyttjar värmeväxlare och övervinner därmed ett vanligt problem vid kväverening under årets kalla månader. Kylan hämmar nämligen de biologiska processer som brukar utnyttjas.

Projektet består av en pilotanläggning som ska planeras och byggas på Hammarby Sjöstadsverk.

(Se även EUs sammanfattning av projektet Pdf, 72.2 kB.)

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL