Logotyp

VATTEN-priset till Bengt Hultman

Bengt Hultman har fått vattenpriset 2009!
Priset utgörs av ett hedersdiplom och ett pris på 40 000 kronor som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, SWECO AB och ITT Water & Wastewater Sverige.

Bengt Hultman, Professor Emeritus, KTH Inst. Mark- och vattenteknik har varit och är involverat i olika aktiviteter på Hammarby Sjöstadsverk.

Priskommitténs motivering är att Bengt Hultman torde vara den i Sverige som har de mest omfattande kunskaperna om reningsprocesser i avloppsreningsverk. Under många år fördelade han sin arbetstid mellan VAV (nuvarande Svenskt Vatten) och KTH, varande VAVs tekniska expert på praktiska frågor och varande VA-teoretikern med speciell inriktning på kväverening på KTH. Någon fritid hade han inte. PÅ VAV drog han igång embryot till VAforsk (Svenskt Vatten Utveckling). På KTH byggde han upp den VA-tekniska utbildningen och skapade nya kurser. Baltic-university blev en stor del av utbildningen. Bengt var synnerligen engagerad och skrev ett antal kompendier. Han etablerade kontakter runt Östersjön, speciellt i Polen. Han har fortsatt forskningsprojekt i Polen, idag om integrering av urbana sanitetssystem. Hans forskning på senare år har koncentrerats kring rötslam. Han har studerat samspel avloppsvattenrening - slamkvalitet, borttagande av metaller, bästa sätt att använda slam som gödselmedel, och kanske mest vetenskapligt uppmärksammat hur fosfor kan återvinnas ur slammet. Bengts tjänster och breda kunskaper har fortsatt utnyttjats flitigt av olika organisationer runt om i Sverige. Han har alltid villigt hjälpt fram andra.

Se även artikeln i Kemisk Tidskrift "Pris till Vattenlegend" och artikeln i KTH:s tidskrift Campi.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL