Logotyp
Foto: Per Westergård

Projektstart: Energi & Resurshushållningsanläggning

Nya designmål för avloppsvattenrening i ett uthålligt samhälle
Sverige har idag en väletablerad och stabil teknik för avloppsvattenrening med god reningsgrad. Samtidigt är återvinningen av näringsämnen låg och processen relativt energikrävande. Ett nytt pilotprojekt på Hammarby Sjöstadsverk i samarbete med Kalmar Vatten, Envidan m.m. undersöker hur aktivslamanläggningar kan modifieras för att öka biogasproduktion, minskar användning av kemikalier samt återföra mer närsalter till jordbruket via slammet.
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL