Logotyp
Foto: Per Westergård

SSV ingår i nytt forskningskluster i Mälardalen

Hammarby Sjöstadsverk har inom ramen för ett nybildat forskningskluster inlett ett samarbete med forskare från KTH, Lunds Tekniska Högskola, Mälardalens högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. I klustret ingår även ett antal kommunala VA-organisationer i regionen. Inom en snar framtid kommer klustret att expandera och bjuda in företag i VA-branschen att delta. Klustrets kärnverksamhet finansieras av Svenskt Vatten Utveckling med 6,35 miljoner kronor över tre år. Det är forskning och utbildning inom vatten och avlopp (VA) som ska stärkas genom bildandet av ett kompetensstarkt VA-kluster i regionen.
Mer information: http://www.svensktvatten.se/web/forskningskluster.aspx
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL