Logotyp
Foto: Per Westergård

Samarbete med Invenntia och Cape Peninsula University of Technology

Inom ramen för projektet "Optimizing pump systems for energy-efficient waste disposal" genomför Invenntia och Cape Peninsula University of Technology tester för att öka pumpeffektiviteten på Hammarby Sjöstadsverk.
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL