Logotyp

Om Sjöstadsverket

Hammarby Sjöstadsverk en unik resurs. Genom forskningsanläggningen kan VA-forskningen utvecklas i både Sverige och internationellt.

Sjöstadsverket, som ligger i anslutning till Henriksdals reningsverk i Stockholm, har byggts upp av Stockholm Vatten i samband med utbyggnaden av Hammarby Sjöstad. Verket invigdes år 2003.

Sedan den 1 januari 2008 bedrivs hela försöksanläggningen i regi av ett konsortium bildat av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och IVL Svenska Miljöinstitutet. KTH och IVL har stor erfarenhet från långsiktiga stora forskningsprogram och -projekt samt uppdrags- och utvecklingsarbete åt näringslivet. Samarbetet mellan KTH och IVL gör det möjligt att snabbt omsätta forskningsresultat i praktisk användning.

Sjöstadsverket möjliggör ett långsiktigt samarbete mellan forskare, kommunala VA-verk och industri. Anläggningen erbjuder möjligheter till tester, analysverksamhet, demonstrationer m.m. Den används i utbildningssyfte och i samverkan med nationella och internationella gästforskare.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL