Logotyp
Foto: Per Westergård

Vision

Verksamheten på Sjöstadsverket gynnar effektivisering och implementering av såväl befintlig som ny teknik och nya metoder. Det är åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan och resursanvändning på reningsverken — och som kan locka ökad internationell finansiering.

Därmed bidrar Sjöstadsverket till att både upprätthålla den befintliga kompetensen och till kompetensutveckling inom vattenreningsteknik, vilket kan öka exporten av svensk miljöteknik.

Sjöstadsverket ska bli Sveriges ledande och internationellt framstående FoU-anläggning inom vattenreningsteknik. Genom forskning och uppvisning ska verket bidra till profilering och exportökning av svensk kunskap samt teknik inom vatten/miljöteknik. Detta leder även till att stärka branschutvecklingen.

 

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL