Logotype

Flash is not installed.

Get Adobe Flash player

Press

Here information and presentation material can be downloaded. Project descriptions can be downloaded in the project portfolio to the right.

Files available for download
File type icon Filename File size File upload date
Analyser och tester av avloppsvatten och slam_folder A5_2018.pdf 843.7 kB 2018-09-28 20.09
Broschyr (sv).pdf 3.9 MB 2015-06-25 07.59
Broschyr - RENING AV MIKROFÖRORENINGAR VID ARV (för distribution).pdf 591.9 kB 2018-09-28 20.17
Folder (en).pdf 4.1 MB 2015-06-25 07.59
Hållbar slamhantering.pdf 154.1 kB 2018-09-28 20.09
HÅLLBAR UTVECKLING I SVERIGES KOMMUNER.pdf 12.9 MB 2018-09-28 20.12
Infoblad Innovativ avloppsvattenrening.pdf 407.2 kB 2018-09-28 20.09
IVL_HammarbySjöstadsverk_webb 2018.pdf 981.2 kB 2018-09-28 20.12
Leaflet - REMOVAL OF MICROPOLLUTANTS IN WWTPs (for distribution).pdf 693 kB 2018-09-28 20.17
Mikroplastanalyser på IVL.pdf 331.7 kB 2018-09-28 20.09
Mätning av växthusgaser vid avloppsreningsverk.pdf 1 MB 2018-09-28 20.09
Projektportfölj.pdf 7.2 MB 2015-06-25 07.59
Sjöstadsverket (eng) uppdaterad march 2016.pdf 3.3 MB 2016-03-16 08.43
Sjöstadsverket (eng) uppdaterad march 2016.pptx 19 MB 2016-03-16 08.43
Sjöstadsverket (sv) updated march 2016.pdf 3.5 MB 2016-03-16 08.43
Sjöstadsverket (sv) updated march 2016.pptx 19 MB 2016-03-16 08.43
Svarsboken VA.pdf 290.8 kB 2015-06-25 07.59
Återanvändning av avloppsvatten.pdf 566.4 kB 2018-09-28 20.09

Press contact
Christian Baresel, +46(0)10-788 6606, christian.baresel@ivl.se

The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL