Logotyp

Hur fungerar vår ZeeWeed membran? (SUEZ/Youtube)

MembranBioreaktor (MBR)

Tekniken som ger en ökad kapacitet och bättre rening

Många reningsverk behöver inte bara hantera en ökad belastning på grund av befolkningstillväkt, anslutning av nya områden, m.m. utan kommer dessutom behöva klara skärpta reningskrav för traditionella föroreningar som syreförbrukande ämnen och närsalter samt eventuellt mikroföroreningar. Med hjälp av en MembranBioReaktor (MBR) går det att hantera både en ökad biologisk och hydraulisk belastning samt skärpta reningskrav och detta oftast inom redan befintliga volymer. Henriksdal reningsverk i Stockholm är en av de anläggningar som står framför dessa utmaningar och som dessutom inte har plats för en utbyggnad av det befintliga verket.

Vi har under många år jobbat med MembranBioReaktor (MBR) och dess olika tekniska utformning (flat-sheet och hollow fibre). Tillsamamns med Stockholm Vatten och Avfall har vi byggd upp en pilotkopia av Henriskdals framtida reningsverk inklusive slamhanteringspilot (mesofil och termofil rötning). En fördel med MBR tekniken är att de inte släpper igenom partiklar och partikelbundna föroreningar. Det ger möjligheter att framöver kunna efterbehandla och ytterligare rena avloppsvattnet från till exempel läkemedelsrester. Dettahar vi också jobbat med under flera år både under användning av pilotanläggningen vid Hammarby Sjösatdesverk och ute vid reningsverk.


Övergripande presentation om MembranBioReaktor (MBR)

 

Tester med MembranBioReaktor (MBR)

 

Relaterade tester för rening av mikroföroreningar

 

Mer info/kontakt (info@sjostadsverket.se)

Kontakta oss oberoende av om ni är i behov av en första sondering eller redan har konkreta planer/projekt. Vår långa erfarenhet, vårt oberoende och icke-kommersiella verksamhet garanterar en ärlig och realistisk bedömning av er situation och era behov.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL