Logotyp

Aktuella utvecklingsfrågor

Nedan finns länkar till de mest prioriterade samhällsfrågor som rör VA-sektorn just nu.

NEW MP slam MBR reuse

Rening av mikroföroreningar vid ARV

Resurseffektiv rening av mikroföroreningar

 

Hållbar slamhantering

Är det längre försvarbart att sprida avloppsslam?

 

MembranBioreaktor (MBR)

Tekniken som ger en ökad kapacitet och bättre rening

 

Återanvändning av avloppsvatten

Resurseffektiv och säker återanvändning av avloppsvatten

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL